Swieto Niemego Kina

Swieto Niemego Kina

Mateusz Smoczyński wystąpi w tym roku dwukrotnie na 9 Święcie Niemego Kina. 15 kwietnia wykona razem z zespołem New Trio muzykę do filmu Nana (Jean Renoir), a 17 kwietnia razem z Atom String Quartet zagra do filmu Fantom (F.W. Murnau). Występy organizowane są przez...