Po licznych sukcesach związanych z płytą „Inspirations” Mateusz Smoczyński otrzymał stypendium od Ministra Kultury na nagranie kolejnej płyty. Płyta ukaże się juz wiosną 2008 roku.