Mateusz Smoczyński wystąpi w tym roku dwukrotnie na 9 Święcie Niemego Kina. 15 kwietnia wykona razem z zespołem New Trio muzykę do filmu Nana (Jean Renoir), a 17 kwietnia razem z Atom String Quartet zagra do filmu Fantom (F.W. Murnau).

Występy organizowane są przez Impresariat Artystyczny Legato.